Neslyšící slyší hudbu!

Hudba je nádherný jazyk, kterému dokáže porozumět každý z nás. Hudba je něco, co nám přináší nejrůznější emoce.
Připomeňte si pocit, který ve vás nastal, když hráli vaší oblíbenou hudbu. Song, který jste slyšeli před několika lety. A teď ten song zahráli v televizi nebo rádiu. Úplně ve vás mrazí, protože je to ta krásná vzpomínka, kterou nevidíte, neslyšíte ale cítíte.
Věděli jste, že neslyšící lidé slyší hudbu? Kolikrát v životě jste od někoho slyšeli ,,hudbu musíš vnímat celým tělem,,? To je to, co neslyšící umí mnohem lépe než my ostatní.
Neslyšící si hudbu užívají spíše vizuálně, fyzickým způsobem. Člověk, který neslyší je schopen naučit se na hudební nástroj, je schopen skládat hudbu.
Jak dokazují výzkumy, je velice vhodné již v raném věku vystavovat neslyšící děti hudbě a to z důvodu stimulace hudebního centra v mozku, které se pak dále rozvíjí.
Dalším zajímavým faktem je, že existuje mnoho hudebních videí ve znakovém jazyce. Tato skutečnost napomáhá neslyšícím prožívat hudbu ještě jasněji.
Dokážete si představit poslouchat hudbu a přitom ji neslyšet? …